SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - občianske združenie

Futsal

Základné školy

Družstvo tvorí 10 hráčov  + 2 vedúci                                    

ŠKOLSKÉ  M-SR

Účastníci:    Víťazné kolektívy z krajských kôl.                                                                                                                           

Miesto a termín:  DUNAJSKÁ STREDA

Okresné kolá treba zorganizovať od septembra 2016 do februára 2017. Krajské kolá do do 30.3.2017

 Futsal plagatik 2016 2017 copy

Základné informácie k projektu

M SR propozície ZŠ

Výsledky M SR

Poznámka:

Súťaž zabezpečovaná SF a SAŠŠ,  finančne zabezpečovaná podaním žiadosti o dotáciu na MŠVVaŠ SR prípadne z iných zdrojov.

 

Stredné školy

Družstvo tvorí 10 hráčov + 2 vedúci

ŠKOLSKÉ M SR

Účastníci:   Víťazné kolektívy z krajských kôl.                                                                                                                           

Miesto a termín:  chlapci - DETVA

Krajské kolá je potrúebné zorganizovať do 15.3.2017

Pravidlá

M SR propozície

M SR výsledky

 logo futsal slovensko