SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

Úlohy pre ústredný štáb OFDMS

OFDMS_maskot

Zasadnutie ÚŠ OFDMS otvoril a viedol jeho predseda A. Javorka, prítomných privítal osobne aj prezident SOV František Chmelár. Na zasasdnutí boli rozdelené aj aktuálne úlohy pre nadchádzajúci ročník, ktoré sú zverejnené v zápisnici z tohto zasadnutia.

 

Celý zápis nájdete TU.