SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

Vzdelávania na tému Inovácia pravidiel vo vybíjanej pokračujú.

V minulom týždni pokračovali vzdelávacie aktivity pre pedagógov, ale nielen pre nich. V utorok -16.2.2021 sme po dlhšej dobe oprášili pravidlá športovej hry vo vybíjanej, ktorá je mimoriadne populárna medzi žiakmi na 1. stupni ZŠ. Vzdelávanie bolo určené najmä pre fanúšikov vybíjanej, ktorí mali záujem preštudovať si inovované pravidlá vybíjanej a pripraviť sa na aktívnu účasť počas online stretnutia. Vzdelávania sa zúčastnilo 77 pedagogických zamestnancov. Lektor vzdelávania, Mgr. Radoslav Urbančok – hlavný rozhodca ŠMSR vo vybíjanej spracoval pravidlá vybíjanej do inovovanej podoby. Podrobne rozpracoval pôvodné pravidlá, ktorými sa doteraz riadia súťaže vo vybíjanej. Jeho pracovná verzia: „Oficiálne pravidlá vybíjanej 2021 -2024“ bola podkladom na diskusiu účastníkov vzdelávania, ktorí prostredníctvom online priestoru spolu prediskutovali jednotlivé kapitoly pravidiel a dávali podnety na ich úpravu – vylepšenie tak, aby boli čo najzrozumiteľnejšie pre všetkých, ktorí sa venujú alebo budú venovať vybíjanej na rôznej úrovni.
Témy: Oficiálne pravidlá vybíjanej 2021-2024 pracovná verzia
• Kapitola I - Ihrisko a jeho vybavenie
• Kapitola II - Účastníci
• Kapitola III - Hrací systém
• Kapitola IV - Herné činnosti
• Kapitola V - Správanie účastníkov
Vzdelávanie na tému inovovaných pravidiel budeme organizovať ešte v dvoch termínoch. Druhý termín je naplánovaný na 24. februára 2021 a tretí termín bude 4. marca 2021.
TEŠÍME SA NA VÁS!