SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

Vydarené vzdelávanie - materiály pre všetkých

Vydarené vzdelávanie za nami, ďalšie zaujímavé pred nami.
 
V stredu, 17.februára sme zorganizovali v poradí štvrté online vzdelávanie venované problematike antidopingu v spolupráci s Antidopingovou agentúrou SR – SADA. Zúčastnilo sa ho 64 záujemcov z radov pedagogických zamestnancov, ale aj verejnosť, ktorú daná téma zaujíma. Tento raz sa letor vzdelávania Ing. Tomáš Pagáč, PhD. venoval téme „Bielkoviny – ich význam a funkcie.“ Účastníci vzdelávania sa dozvedeli zaujímavé informácie o tom, akú úlohu plnia bielkoviny v ľudskom tele, na základe akého mechanizmu účinkujú, aké sú princípy, či úskalia ich užívania. Najmä funkcia bielkovín, ako je regenerácia a rast kostrového svalstva zaujímal účastníkov a v diskusii sa najviac rozoberali tieto otázky. O všetkých zložkách výživy (tuky, sacharidy, bielkoviny) je pomerne veľa informácií, ktoré sú dostupné prostredníctvom rôznych informačných kanálov. My vám chceme ponúknuť do pozornosti práve materiály, ktoré sú obsahovo a formálne na vysokej úrovni. K dispozícii sú na: https://www.antidoping.sk/.../714_5-bielkoviny-1-cast.pdf
 
My sa tešíme na ďalšie vzdelávanie v spolupráci so SADA. Najbližšia téma bude venovaná aminokyselinám.