SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

Darujte 2%

 

unnamed

 

Prečo darovať 2% Slovenskej asociácii športu na školách (SAŠŠ) ?

Pretože rozvoj školského športu na Slovensku je veľmi dôležitý.

Slovenská asociácia športu na školách ako NÁRODNÁ ŠPORTOVÁ ORGANIZÁCIA cíti záväzok i morálnu povinnosť neustále posúvať školský šport na Slovensku o čosi ďalej. Viac ako štvrťstoročie obetavej práce stovák nadšencov školského športu na Slovensku sa podieľa na stanovených cieľoch a ich napĺňaní. Predovšetkým ich zásluhou sa naša organizácia pevne etablovala na slovenskej športovej i olympijskej scéne , stala sa dôveryhodným členom medzinárodnej federácie ISF, ale aj členom Slovenského olympijského výboru.

Uskutočňujeme celý rad zmysluplných a širokej verejnosti známych projektov akými sú napríklad mládežnícke olympiády Kalokagatia letná a zimná časť, Gaudeamus igitur, Školská cena fair play, celoštátna súťaž aktivity škôl pod názvom ŠKOLA ROKA, vydávanie vlastného časopisu o školskom športe, napľňanie webovej i facebookovej stránky, Sieň slávy slovenských telocvikárov, no ale hlavne celá systém školských športových súťaží, mnohé vzdelávania či iné projekty.

A chceme ísť ďalej.................chceme prinášať šport pre naše deti a mládež na školách.

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov,
ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie
ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

1.         Do 15.02.2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

2.         Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

3.         Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali.

4.         Na poukázanie 2% dane je potrebné Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa.

5.         Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!

6.         Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, možno podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie na daňový úrad    *** – adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost

7.         ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

8.         Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Údaje o prijímateľovi:

IČO: 17325391

Právna forma: o.z.

Obchodné meno (názov):  Slovenská asociácia športu na školách

Sídlo: Trnavská 37, 83104 Bratislava

 

Všetky potrebné tlačivá nájdete TU:

Tlacivo 1 - potvrdenie

Tlačivo 2 - vyhlasenie