SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

Online vzdelávanie – Bielkoviny – ich význam a funkcia

Slovenská asociácia športu na školách v spolupráci s Antidopingovou  agentúrou Slovenskej republiky (SADA) pokračujú v organizovaní ONLINE VZDELÁVANIA. Pre športovú pedagogickú verejnosť (učiteľov TŠV a vychovávateľov) sme pripravili v poradí štvrté vzdelávanie na tému „Bielkoviny – ich funkcia a význam.“ Je určená pre pedagógov, žiakov základných a stredných škôl.

 

Dátum:                       17.02. 2021 (streda)

Čas konania:             17.00 – 18.30 h 

Online vzdelávanie bude prebiehať prostredníctvom Google Meet, resp. MS teams (prihláseným účastníkom bude zaslaný link pre pripojenie na príslušnú platformu po uhradení poplatku za vzdelávanie). Je možné sa pripojiť buď cez internetový prehliadač priamo alebo si môžete stiahnuť aplikáciu. Pripojiť sa môžete aj cez mobilný telefón alebo tablet.

Lektor online vzdelávania

Ing. Tomáš Pagáč, PhD. – Vedúci pracovník oddelenia testovania a prevencie SADA

Ing. Zuzana Ježíková, PhD. – Odborný pracovník pre výchovu a vzdelávanie

Témy:

·        Úvod do problematiky

·        Bielkoviny

Poplatok za vzdelávanie je vo výške 5 €/osoba.

Platbu je potrebné uhradiť na účet: SK82 1111 0000 0013 7601 5029  najneskôr do 12.februára 2021. Ako variabilný symbol uvádzajte: 162021 a do poznámky uveďte svoje priezvisko.

 

Cieľ projektu: Oboznámiť učiteľov TŠV a vychovávateľov s problematikou výživy – bielkoviny – ich význam a funkcia- aký vplyv na organizmus má užívanie týchto suplementov výživy  vo vekovej kategórii žiakov základných a stredných škôl.

Po absolvovaní vzdelávania bude účastníkom  vystavený CERTIFIKÁT.

 

PRIHLÁŠKA