SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

Školská cena FAIR PLAY

          

fair play slniečka

Jedným z pilierov, na ktorých slovenská KALOKAGATIA stojí, je skutočnosť, že od samotného začiatku bola chápaná nie ako jednorázové podujatie či „šampionát šampionátov“ , ale ako proces permanentného presadzovania zásad ČISTEJ HRY. A to nielen na športovisku, ale aj v každodennom živote. Preto sa v pravidelných intervaloch oceňujú práve tí, ktorí činy aj prejavy fair play šíria okolo seba.

ŠKOLSKÁ CENA FAIR PLAY sa bude udeľovať počas ZIMNEJ KALOKAGATIE 2021. 

Návrhy sa už môžu podávať až do 30.1.2021.

KRITÉRIÁ

FORMULÁR