SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - občianske združenie

ZIMNÁ KALOKAGATIA PRVÝ KRÁT V TATRÁCH

              Na Štrbskom Plese v športovom areáli FIS a na svahu Interski sa v dňoch 14. a 15. marca 2017 uskutoční už 8. ročník Zimnej kalokagatie, športových súťaží žiakov základných škôl z celého Slovenska. Doterajších 7. ročníkov sa uskutočnilo v okolí Spišskej Novej Vsi, tento ročník bude prvý krát vo Vysokých Tatrách a to v behu na lyžiach, zjazdovom lyžovaní, biatlone a v snowboarde.

Súčasťou Zimnej Kalokagatie  bude aj kultúrna časť - výtvarná  súťaže na tému „Mám rád zimné športy“, súťaž fotografia na tému „KALOKAGATIA – zameranie na šport, kultúru a umenie v symbióze s človekom a prírodou“, ktorých výsledky budú vyhlásené v Poľovníckom salóniku hotela Patria 15. marca 2017.

     Grécke slovo kalokagatia vyjadruje antický ideál spojenia krásneho tela s ušľachtilým duchom. Rovnaké slovo si za názov pozoruhodného podujatia vybrali olympijskí nadšenci na čele s Antonom Javorkom, keď začiatkom 90. rokov minulého storočia v Trnave rozbiehali olympiádu detí a mládeže, na ktorej sa prostredníctvom aktívneho športovania detí a mládeže, kombinovaného s vedomostnými a umeleckými súťažami s olympijskou tematikou v praxi presadzuje výchovný ideál harmonického rozvoja osobnosti.

     Zorganizovanie aj zimnej časti Kalokagatie bolo splneným predsavzatím priateľov olympizmu. So súhlasom jej zakladateľa sa premiérový 1. ročník uskutočnil v Spišskej Novej Vsi /keď sa upustilo od pôvodného zámeru zorganizovať ju na Bezovci pri Piešťanoch/. Úspešný priebeh jej prvého ročníka spôsobil, že na ďalšie roky sa metropola Spiša natrvalo stala partnerom Trnavy, kde sa pravidelne usporadúva od roku 1991 v párnych rokoch celoslovenská, a od roku 1996 dokonca medzinárodná Letná Kalokagatia. Zimná časť Kalokagatie 1998 /neskôr sa ujal termín Zimná Kalokagatia/ sa uskutočnila v termíne 18. – 20. Februára 1998 a záštitu nad ňou prebral predseda vlády Slovenskej republiky.

     Rozhodnutie o usporiadaní Zimnej Kalokagatie na Spiši nebolo náhodné. Domáci organizátori nie raz potvrdili svoje organizačné schopnosti pri zabezpečovaní celoslovenských podujatí v oblasti školského športu. Svoju úlohu zohrali aj výborné podmienky pre zimné športy v tomto regióne. Zimná Kalokagatia mala síce centrum v Spišskej Novej Vsi, no špecifiká zimných športov si vyžiadali zapojiť do organizovania takéhoto podujatia celý región. A tak bolo možné stretnúť mladých olympionikov aj v Kežmarku, na Mlynkoch – Bielych Vodách a ďalších miestach tohto krásneho kúta Slovenska. Program Zimnej Kalokagatie sa postupne obohacoval. Pôvodné tri športy – lyžovanie /bežecké i zjazdové/, hokej a rýchlokorčuľovanie na krátkej dráhe boli postupne rozšírené o biatlon a snowboard. V duchu kalokagatie boli vyhlasované tiež kultúrne súťaže, pri tom prvom ročníku mala výtvarná a literárna súťaž tematické zameranie „Múdrejšie – krajšie – vtipnejšie“.

     Vyhlasovateľom tohto najvýznamnejšieho žiackeho športového podujatia na Slovensku je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenská asociácia športu na školách (SAŠŠ), Slovenský olympijský výbor a Kalokagatia na Slovensku. Organizátormi sú Slovenská asociácia športu na školách, o. z. Kalokagatia na Slovensku – Zimná Kalokagatia, športové zväzy – SLA, SZB, SAS, Športový klub Štrba, ŠSDaM Poprad-Tatry, obec Štrba,  ŠA FIS Štrbské Pleso, ZŠ Štrba a ďalšie subjekty v regióne.

     Zimná kalokagatia sa doteraz uskutočnila sedemkrát – v rokoch 1998, 2001, 2003, 2005, 2007, 2010 a 2015. Jej ôsme pokračovanie pripravuje organizačný výbor Zimnej kalokagatie na 14. a 15. marca 2017 a to premiérovo na Štrbskom Plese.

                                       Podľa tlačovej správy SAŠŠ voľne spracoval Peter Chudý