SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - občianske združenie

PRÍPRAVA ŠPORTOVÝCH MAJSTROVSTIEV SVETA NABRALA „DRUHÝ DYCH“

 Tlačová správa 1. - k MŠM ISF v cezpoľnom behu 2022

     Po viac ako jeden a pol ročnej nútenej prestávke, spôsobenej prvou a druhou vlnou koronavírusu, začal organizačný výbor školských Majstrovstiev sveta ISF v cezpoľnom behu na Štrbskom Plese svojim októbrovým zasadnutím prípravu tohto podujatia na rok 2022. Jedná sa v poradí už o tretí termín majstrovstiev. Pôvodne bolo toto podujatie pridelené na Slovensko v termíne 18. – 23. apríla 2020, no prvá vlna koronavírusu ho presunula na nový termín 6. – 11. novembra 2020. Druhá vlna koronavírusu však opätovne zmenila plány organizátorov a tak Medzinárodná federácia školského športu ISF posunula termín podujatia až o dva roky a to na termín 22. – 27. apríla 2022.

     Slovenská asociácia športu na školách ako člen medzinárodnej federácia školského športu ISF je hlavným organizátor školských majstrovstiev sveta v cezpoľnom behu v roku 2022 na Štrbskom Plese v spolupráci až s tromi samosprávnymi krajmi – Prešovským, Žilinským a Banskobystrickým, za podpory obce Štrba. Na čele organizačného výboru zostal Roman Králik z Liptovského Mikuláša, ktorý viedol prípravu takéhoto podujatia na Slovensku už v roku 2010, a je zároveň aj slovenským delegátom ISF. Zmena však nastala na poste prezidenta Slovenskej asociácie športu na školách, pretože na tohtoročnom sneme SAŠŠ v júni  sa jeho novou prezidentkou stala Mgr. Eva Murková.

     Činnosť organizačného výboru tak šesť mesiacov pred plánovaným termínom majstrovstiev nabrala „druhý dych“ a po dohode s Medzinárodnou federáciou školského športu ISF boli stanovené nové termíny jednotlivých fáz prípravy. Národné školské športové federácie tak do 31. decembra 2021 nahlásia organizátorom počty súťažných družstiev za jednotlivé krajiny a do 28. februára 2022 potom upresnia definitívne počty účastníkov. Samotné súťaže sa uskutočnia v športovom areáli a na bežeckých tratiach na Štrbskom Plese za účasti viac ako 600 účastníkov z celého sveta. Kultúrno-spoločenským a organizačným centrom celého podujatia bude hotel Patria, pričom všetci účastníci budú ubytovaní buď na Štrbskom Plese, alebo na Tatranskej Štrbe.

     Presun termínu majstrovstiev priniesol organizátorom viacero „staronových“ úloh. Tou najdôležitejšou je možno nová kvalifikácia jednotlivých športových družstiev u nás na Slovensku, ktorá sa uskutoční na jar, pravdepodobne v marci 2022. Doriešiť treba aj text na medailách pre víťazov, na ktorých je vygravírovaný pôvodný termín majstrovstiev v roku 2020. Aktualizovať bude treba aj oficiálny bulletin majstrovstiev. Samozrejme bude potrebné  pozorne sledovať aj aktuálnu epidemiologickú situáciu vo svete v súvislosti s nastupujúcou, už treťou, v niektorých krajinách sveta dokonca štvrtou vlnou koronavírusu.                                                                                            

     Organizátori sú však optimisti v duchu známeho hesla „do tretice všetko dobré“. Podporu a záštitu pri obnovenej príprave podujatia našli u starostu obce Štrba Michala Sýkoru, u správcu športového areálu na Štrbskom Plese Jaroslava Chalupku, ako aj u riaditeľov oslovených ubytovacích zariadení na Štrbskom Plese i Tatranskej Štrbe. Bude potrebné pripraviť aj náhradné trate samotných športových súťaží, pretože uplynulá zima ukázala, že ešte na konci apríla môže byť na Štrbskom Plese bohatá snehová pokrývka nielen na bežeckom štadióne, ale aj na bežeckých tratiach.

     Medzinárodná propagácia školských majstrovstiev na Štrbskom Plese odštartovala už v septembri 2021 počas školských Majstrovstiev sveta v orientačnom behu a Svetových školských hrách v srbskom Belehrade, ktorých sa úspešne zúčastnila aj slovenská výprava.

              Tlačovú informáciu pripravili členovia OV MS 2022 Andrea Ristová a Peter Chudý

TLAČOVÁ SPRÁVA pre médiá