SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

"NA DNO ŠTUDENTSKÝCH SÍL"- viacboj stredoškolákov piatich T

Cieľom projektu

Prostredníctvom netradičných športovo – pohybových disciplín (plutvový beh na 50 m, prekážkové plazenie, štafetový trojskok, jednoručný ústny úchop, koordinácia s fľašou po sediačky) motivovať žiakov stredných škôl:

 -  k pravidelným pohybovým aktivitám 

-  k zvyšovaniu fyzickej zdatnosti 

- k budovaniu zodpovednosti za seba, ale aj pomoci iným 

- poukázať na ich športový talent 

- k pochopeniu spolupatričnosti 

- k príkladom vlastenectva

 Žiaci/žiačky  stredných škôl - trojčlenné družstvá škôl športujú v netradičných disciplínach, pri ktorých dokazujú svoju zdatnosť a pripravenosť aj na zložitejšie úlohy.  Práve netradičná forma disciplín dokáže žiakov motivovať k pohybovým aktivitám, k bojovnosti a skúške svojich síl, ako aj prejaviť svoju spolupatričnosť k ďalším členom v družstve. 

Spájame cieľ a myšlienku, pohyb a zábavu, zdatnosť a spolupatričnosť!


Súťaž 3-členných koedukovaných družstiev stredných škôl a osemročných gymnázií (v príslušnej vekovej kategórii), ktoré súťažia v netradičných discilínach. V družstve musí byť vždy aspoň 1 dievča.  

Disciplíny:    

plutvový beh na 50 m

prekážkové plazenie

štafetový trojskok

jednoručný ústny úchop

koordinácia s fľašou

 

Účastníci:       žiaci a žiačky stredných škôl

Miesto a termín: podľa termínovníka jednotlivých krajov

PRIHLÁŠKA škôl: do 10.9.2021 na príslušné emaily svojich krajov

TERMÍNY a MIESTA súťaží v krajoch: TRNAVA - 24.9.2021, MAŠ A. Hajmássyho

 

METODICKÉ POKYNY

DIPLOM k stiahnutiu: 

https://sass.sk/images/KALENDAR_sutazi/2021_22/diplomy/Diplom_univerzal_MO_SR.pdf

 

TERMÍNOVNÍK

PROPOZÍCIE:

- Trnavský kraj

- Banskobystrický kraj

- Trenčiansky kraj

- Žilinský kraj

- Bratislavský kraj

- Nitriansky kraj

- Košický kraj

- Prešovský kraj

 

 Realizované s finančnou podporou Ministerstva obrany  SR v rámci dotačného programu.

Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná SAŠŠ.

3343 logomosr