SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

Školský pohár v SNOWBORDINGU - ZAPOJTE SA!

Slovenská asociácia športu na školách spoluprcuje v rozvoji zimných športov úzko s SAL  a MŠVVaŠ SR. 

NOVINKOU je projekt Škooskej ligy v snowborde pre žiakov ZŠ a SŠ. Prihlásiť sa môžu všetci záujemcovia do 15.1.2018 cez školský portál. 

PROPOZÍCIE