SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

Do siene Slávy SAŠŠ boli uvedené štyri mená

Slovensko je síce malá krajina, no narodilo sa tu, žilo a tvorilo neuveriteľné množstvo významných osobností – z oblasti   spoločenského života, vedy, kultúry, umenia, pedagogiky a športu. My by sme, ale chceli vyzdvihnúť skupinu, ktorej familiárne hovoríme TELOCVIKÁRI.

Jednému zo skupiny  najvýznamnejších sme v slovenskej  asociácii športu na školách vzdali poctu tým, že jeho menom sú označené ocenenia ktoré sú pravidelne udeľované  najaktívnejším učiteľom TV a ďalším osobnostiam už od roku 1994. Ide o Ivana  Branislava Zocha.  Tento priekopník  školského športu na Slovensku však mal veľa nasledovníkov. O mnohých vieme len z rozprávania pamätníkov, činy ďalších  zaznamenávajú miestne kroniky. A to zatiaľ nespomíname, ale nehovoríme o žijúcich osobnostiach.

To všetko nás doviedlo  k myšlienke zosumarizovať mená týchto ľudí  a zaradiť ich do   virtuálnej – SIENE SLÁVY  ŠKOLSKÉHO ŠPORTU NA SLOVENSKU  (SIENE SLÁVY  SLOVENSKÝCH  TELOCVIKÁROV).

Na  Sneme SAŠŠ 26.6.2021 v Poprade sme uviedli do SIENE SLÁVY 4 veľké mená - Eva Hluchoňová, Juraj Zapletal, Jozef Cencer - všetci in memoriam a Jozef Pavlík.

Sien slavy 04Sien slavy 04 2Sien slavy 04 3Sien slavy 04 4