SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

Zasadnutie najvyššieho orgánu SAŠŠ v Poprade.

SASS logo RGB

 

Zasadnutie najvyššieho orgánu SAŠŠ - SNEM sa uskutoční 26.6. v Poprade. Zároveň 30. výročie organizácie prinesie zmeny na niektorých postoch. P SAŠŠ na svojom zasadnutí sa uznieslo, že najbližší snem bude volebný. Voliť sa bude predseda organizácie a členovia predsedníctva SAŠŠ.