SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - občianske združenie

Vedomostná súťaž o olympizme

 

SOV

 

Slovenský olympijský výbor vyhlásil aj v tomto roku „Vedomostná súťaž o olympizme“, ktorá bude v roku 2014 organizovaná pre stredné školy.

 

Organizátori (olympijské kluby) môžu organizovať i súťaž pre ZŠ, tie však nepostupujú do celoslovenského kola.

 

Slovenská asociácia športu na školách ako dobrý partner SOV, bude participovať na tejto súťaži, preto si Vás dovoľujem pozvať k účasti na tejto aktivite.

 

Propozície