SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

Upozornenie: SEKRETARIÁT SAŠŠ BUDE FUNGOVAŤ v obmedzenom režime..

SEKRETARIÁT SAŠŠ BUDE FUNGOVAŤ V REŽIME HOME OFFICE.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu so šíriacou sa pandémiou koronavírusu v Slovenskej republike a následné rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR bude sekretariát Slovenskej asociácie športu na školách  (SAŠŠ)  fungovať v úspornom/krízovom režime do odvolania.

V praxi to znamená, že všetky nevyhnutné záležitosti budú pracovníci riešiť telefonicky a e mailom, jednotlivých pracovníkov sekretariátu (kontakty / www.sass.sk).

Aj v tomto režime sa sekretariát SAŠŠ bude snažiť o bezproblémové fungovanie, avšak v rámci dodržiavania ustanovení a usmernení vlády SR v súvisiacich s koronavírusom.

Marian Majzlík, predseda SAŠŠ