SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

VZDELÁVANIE pre učiteľov - "SNOWBOARD"

POZVÁNKA na
KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE – aktualizačné
„Snowboardový výcvik v školskej telesnej a športovej výchove“

Rozhodnutie o akreditácii č. 1797/2018-KV
Slovenská asociácia športu na školách organizuje akreditované vzdelávanie pre vyučovací predmet telesná a športová výchova.

Termín: 05.12.2019 (štvrtok)
06.12.2019 (piatok)
07.12.2019 (sobota)
08.12.2019 (nedeľa)

Miesto: Apartmány Pacific, Demänovská Dolina 9

Garant vzdelávania: PaedDr. Jaroslava Argajová

 

POZVÁNKA

PRIHLÁŠKA