SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - občianske združenie

 

Snímek 739 resize

Zimná Kalokagatia splnený sen....

Splneným predsavzatím priateľov olympizmu bolo zorganizovanie zimnej časti Kalokagatie. So súhlasom jej zakladateľa sa uskutočnila v Spišskej Novej Vsi (keď sa upustilo od pôvodného zámeru zorganizovať ju na Bezovci pri Piešťanoch). Jej úspešný priebeh spôsobil, že metropola Spiša sa natrvalo stala partnerom Trnavy. Zimná časť Kalokagatie 1998 (neskôr sa ujal termín Zimná Kalokagatia sa koná v nepárnych rokoch) prebiehala 18. - 20. februára 1998.  Záštitu nad ňou prebral predseda vlády Slovenskej republiky. 

Rozhodnutie o konaní ZIMNEJ KALOKAGATIE na Spiši nebolo náhodné. Domáci organizátori nie raz potvrdili svoje organizačné schopnosti pri zabezpečovaní  celoslovenských podujatí v oblasti školského športu. Svoju úlohu zohrali aj výborné podmienky pre zimné športy v tomto regióne. Zimná Kalokagatia mala síce centrum v Spišskej Novej Vsi, no špecifika zimných športov si vyžaduje zapojiť do organizovania takéhoto podujatia celý región. A tak mladých olympionikov sme mohli stretnúť aj v Kežmarku, na Mlynkoch – Bielych Vodách a ďalších miestach tohto krásneho kúta Slovenska. Program Zimnej Kalokagatie sa postupne obohacoval. Pôvodné tri športy – lyžovanie (bežecké a zjazdové), hokej a rýchlokorčuľovanie na krátke trate, postupne pribudli biatlon a snowboard. V duchu kalokagatie boli vyhlasované tiež kultúrne súťaže.  V tom prvom ročníku to bola výtvarná a literárna súťaž „Múdrejšie – krajšie – vtipnejšie“.

Zimná Kalokagatia sa doteraz uskutočnila sedemkrát – v rokoch 1998, 2001, 2003, 2005, 2007,  2010 a 2015.

Jej ôsme pokračovanie pripravujú organizátori na 14.-15.marca a to premiérovo na Štrbskom Plese.