SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

3.novembra 2017 sa v Trnave uskutočnila celoštátna konferencia o školskom športe v Slovenskej republike pod názvom „Súčasný stav a aktuálne úlohy školského športu na Slovensku“. Bolo na nej dohodnuté, že DISKUSIA k predneseným materiálom bude pokračovať do konca novembra. Privítame, ak sa do diskusie zapojí čo najviac ľudí – z radov odborníkov, ale aj širšej verejnosti. Stačí formou „skromného“ nápadu či pripomienky – to všetko môže vhodne zapadnúť do mozaiky ďalšieho rozvoja školského športu na Slovensku.  

Pridať komentár (0 Komentárov)

„Netradičné športové hry frisbee, ringo, indiaca, jadžent v predmete telesná a športová výchova“

V dňoch 20. – 22. január 2017  organizovala SAŠŠ na ZŠ Sitnianska 32 v Banskej Bystrici kontinuálne vzdelávanie pre učiteľov -  „Netradičné športové hry frisbee, ringo, indiaca, jadžent v predmete telesná a športová výchova“.

Vzdelávania sa zúčastnilo 16 frekventantov z celého Slovenska. Lektorkou vzdelávania bola PaedDr. Jaroslava Argajová, ktorá odovzdala počas troch dní účastníkom vzdelávania svoje bohaté skúsenosti z didaktiky a metodiky vyučovania netradičných športových hier. Učitelia si na praktických cvičeniach a hrách  vyskúšali  jednotlivé hry, na ktoré mali dostatok priestoru, pretože podstatnú časť vzdelávania strávili v telocvični kde si mohli získané teoretické vedomosti hneď vyskúšať. O tom, že vzdelávanie bolo vedené zaujímavou formou svedčili reakcie účastníkov vzdelávania, ktorí vyzdvihli najmä profesionálne vedenie vzdelávania podané lektorkou PaedDr. Jaroslavou Argajovou, ktorá im poskytla množstvo poznatkov a skúseností, ktoré budú môcť uplatniť do praxe.

Myslíme si, že práve forma netradičných športových disciplín je tá správna forma zaujať deti a mládež na hodinách telesnej výchovy.

Pridať komentár (0 Komentárov)

Ďalšie články...