SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

GDPR

Ochrana osobných údajov.

V zmysle nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, (ďalej len GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) o spracovávaní osobných údajov (meno, rok narodenia) uvedených za účelom zabezpečenia a dodržiavania pravidiel na Školských športových súťažiach a iných podujatiach podľa Zákona č. 440/2015 o športe. (viď. „Politika informovanosti dotknutej osoby“).

Osoby musia byť poučené o právach dotknutej osoby, ktoré sú upravené v nariadení GDPR, kapitola III, resp. Zákone, druhá hlava (viď. „Politika informovanosti dotknutej osoby“).

 

Informovanie dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov a Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov