SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

Otázky Veľkého olympijského kvízu

Úvod:

Už len niekoľko týždňov nás delí od otvorenia najvýznamnejšej tohtoročnej  športovej udalosti na svete – Zimných olympijských hier 2018. Práve toto podujatie je aj ústredným motívom I. kola jubilejného 20. ročníka VEĽKÉHO  OLYMPIJSKÉHO  KVÍZU. V olympijskom roku bude mať päť kôl – v januári, marci, máji, septembri a novembri a odpovede treba posielať vždy do 15-teho v nasledujúcom mesiaci. Zo správnych odpovedí   bude vyžrebovaných 10, ktoré budú ocenené zaujímavými suvenírmi. Ďalších dvadsať správnych lúštiteľov čaká podobná odmena aj po skončení celého ročníka.

 

Prvé kolo – ako spomíname vyššie – bude venované blížiacim sa Zimným olympijským hrám (ďalej len ZOH), podobne ako aj druhé kolo, ktoré upriami pozornosť na výsledky a ďalšie zaujímavosti spomínanej udalosti.  Tretie kolo bude obsahovať otázky týkajúce sa histórie olympijských hier – starovekých a novovekých. Témou štvrtého kola budú Majstrovstvá sveta vo futbale a nosným motívom posledného (piateho) kola budú aktuálne zaujímavosti zo slovenského i svetového športu. 

OTÁZKY I.kola

Výhercovia I. kola

OTÁZKY II. kola

Výhercovia II.kola

OTÁZKY III.kola

Výhercovia III.kola

OTÁZKY IV.kola         OTÁZKY IV.kola_word

Výhercovia IV.kola

OTÁZKY V. kola

Výhercovia V.kola

Konečne vyhodnotenie najaktívnejších žiakov a školy VOK 2018