SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

Spomedzi zapojených účastníkov do IV. kola kvízu bolo vyžrebovaných 10 výhercov.
SRDEČNE BLAHOŽELÁME !
1. Alena Zavodníková ZŠ Krosnianska 4 Košice
2. Bohumír Šabík ZŠ s MŠ Červený Hrádok
3. Matúš Mandzák ZŠ Krosnianska 4 Košice
4. Oliver Ludva ZŠ s MŠ Červený Hrádok
5. Ivonne Hančíkovská ZŠ Krosnianska 4 Košice
6. Andrej Hurtiš SŠ Nováky
7. Juraj Gregor SŠ Nováky
8. Jakub Žuža SŠ Nováky
9. Ivana Burská SŠ Nováky
10. Lukáš Technovský Gymnázium M.Kováča BB
Ceny obdržíte najneskôr do 30. 10. 2018.
Otázky V. kola nájdete:
Hľadajte na www.sass.sk alebo https://www.facebook.com/SlovenskaAsociaciaSportuNaSkolach

V  rámci iniciatívy Meet and Code, ktorej cieľom je predstaviť nové technológie  a kódovanie deťom a mladým ľuďom, sme spolu s Materiálovotechologickou fakultou v Trnave Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vytvorili projekt TECHBALL, ktorý sa zameriava na prepojenie športu a technológii v praxi a na prezentáciu využitia technológii a ich výskumu.

V blokoch workshopov, ktoré prebehnú 18. 10.2018 v Trnave sa bude v rámci reprezentácie Ústavu výrobných technológií bude predstavené využitie 3D technológií pri výrobe futbalových predmetov. Ďalej sa budeme zameriavať na samotný proces výroby prezentovaný 3D tlačou alebo rôznymi technológiami tvárnenia. Ústav materiálov bude prezentovať materiálovú časť komponentov s názornými ukážkami štruktúry používaných materiálov. Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky predstaví proces tvorby futbalových simulátorov a virtuálnu realitu v spojení s futbalom. Prezentačný deň bude pokračovať samotnými športovými súťažnými aktivitami v Centre akademického športu. 

Organizátormi tejto podujatia sú Materiálovotechologická fakulta v Trnave Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Slovenská asociácia športu na školách.

„Rozvoj pohybových schopností prostredníctvom základov XCX - cross country cross  v školskej telesnej a športovej výchove“

Rozhodnutie o akreditácii č. 1798/2018-KV

Slovenská asociácia športu na školách organizuje akreditované aktualizačné vzdelávanie pre vyučovací predmet telesná a športová výchova. 

Termín:                      01.02.2019 (piatok)

                                   02.02.2019 (sobota)

                                   03.02.2019 (nedeľa)

Miesto:                      Skalka pri Kremnici

Garant vzdelávania: PaedDr. Jaroslava Argajová

 Lektor: PaedDr.  Michal Malák, PhD.

POZVÁNKA

PRIHLÁŠKA

Aj v nastávajúcom školskom roku bude Slovenská asociácia športu na školách s podporou Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR vysielať najlepšie školské kolektívy na Medzinárodné majstrovstvá ISF. V roku 2019 sa uskutočnia súťaže v basketbale (Grécko), futbale (Srbsko),  orientačnom behu (Estónsko), plávanie (Brazília a Atletika (Chorvátsko). Novinkou sú Inclusive Game v Portugalsku. 

Nie na všetky pripravované šampionáty pocestujú naše výpravy. Zabezpečuje sa podľa aktuálnych možností – finančných, bezpečnostných i výkonnostných, o čom na svojom zasadnutí rozhoduje Predsedníctvo SAŠŠ ako člen Medzinárodnej federácie školského športu. 

Školské družstvá, ktoré nás budú reprezentovať v zahraničí vzídu z kvalifikačných turnajov, do ktorých sa záujemcovia musia včas - do stanoveného termínu - prihlásiť. 

Záväzný termín prihlášok bol stanovený na 30. október 2018 pre všetky športy okrem orientačného behu (do 25.9.) Podľa prihlásených škôl sa určí aj miesto každej kvalifikácie a jej organizátor.

Ešte v tomto roku sa uskutoční kvalifikačný pretek v orientačnom behu a futbale. 

Okrem včas zaslaných prihlášok musia účastníci zobrať na vedomie, že nie všetky náklady spojené s účasťou na kvalifikačných turnajoch budú mať preplatené. Tieto náklady sa podľa pravidiel preplatia po skončení školám umiestneným do tretieho miesta. 

Ďalšie informácie budú dostupné na web stránke v sekcii medzinárodné súťaže.