SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

Slovenská asociácia športu na školách v spolupráci so ZŠ Sama Chalupku 14 v Prievidzi, organizujú akreditované vzdelávanie pre vyučovací predmet telesná a športová výchova a oblasť telovýchovnej, športovej a zdravotnej výchovy.

Termín:                      28.09.2018 (piatok)

                                   29.09.2018 (sobota)

                                   30.09.2018 (nedeľa)

Miesto:                      Sama Chalupku 313/14, 971 01 Prievidza II. - Píly     

Čas konania:             od 8:30h - do 16:30 h

Garant vzdelávania: PaedDr. Jaroslava Argajová

Lektor: Ing. Ivan Šturcel

 

POZVÁNKA

PRIHLAŠKA

slovensko cesko

Už 27.septembra sa stretnú v rámci Európskeho týždňa športu a k výročiu 100. výročia spoločného štátu najlepšie florbalové družstvá - majstri oboch krajín na finálovom medzištátnom stretnutí v Nemšovej. Slovensko budú zastupovať Nemšová a Nižná.

 

skola hrou

Už v septembri v rámci Európskeho týždňa športu pripravujeme „Základy netradičných športových hier korfbal, interkros, brännball v predmete telesná a športová výchova a vo voľnočasových aktivitrách“. 

V decembri, v januári a vo februári sa môžete vzdelávať v novom schválenom programe: 

„Snowboardový výcvik v školskej telesnej a športovej výchove“

Novinkou je aj program „Rozvoj pohybových schopností prostredníctvom základov XCX – cross country cross v školskej telesnej a športovej výchove“, ktorý pripravujeme na mesiace marec a máj 2019

Opäť sa budete môcť prihlásiť na vzdelávanie - „Netradičné outdoorové aktivity v predmete telesná a športová výchova a vo voľnočasových aktivitách“, ktoré v minulom školskom roku zaznamenalo veľký úspech a pri mnohých letných aktivitách ho absolventi naplno využívali.

Novým vzdelávacím programom by malo byť: „Pohybové aktivity zamerané na nové trendy pri rozvoji koordinačných schopností žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese a v mimoškolských aktivitách“ , ktorý je v procese schvaľovania akreditačnej komisie.

Tešíme sa na Vás ako aj na Vaše podnety, námety na oblasti, v ktorých chcete zaznamenať svoj rozvoj.

Ministerstva vnútra SR si Vás dovoľujem informovať, že v súvislosti s organizačnou zmenou v rámci Prezídia Policajného zboru na základe opatrenia ministra vnútra SR vzniklo dňa 01.07.2018 oddelenie diváckeho násilia úradu kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru, Pribinova 2, 812 72 Bratislava. 

Oddelenie diváckeho násilia úradu kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru plánuje v blízkej budúcnosti prevziať kompetencie ohľadne problematiky diváckeho násilia v súvislosti s Európskym dohovorom o násilí a neviazanosti divákov počas športových podujatí, najmä na futbalových zápasoch z roku 1985, ako aj novým dohovorom Rady Európy o integrovanom prístupe k ochrane, bezpečnosti a usporiadateľským službám na futbalových zápasoch a iných športových podujatiach, ktorý 1. novembra 2017 vstúpil do platnosti  a nahradí doterajší Európsky dohovor o násilí a neviazanosti a ktorý Slovenská republika plánuje v blízkom čase podpísať a ratifikovať.