SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

Záverečné vyhodnotenie VEĽKÉHO OLYMPIJSKÉHO KVÍZU 2018

najaktívnejší žiaci a školy

Základné školy - žiaci :

1.        Snopko Oliver              ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 , Brezno

2.        Pavliak  Danko             ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 , Brezno

3.        Siman   Viktor              ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 , Brezno

4.        Mezei   Marek              ZŠ Školská 2, Michalovce

5.        Matúš Vysoký              ZŠ Krosnianska4, Košice

6.        Mravcová  Dianka       ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 , Brezno

7.        Diego Mendrino          ZŠ s MŠ Trakovice

8.        Rolando Mendrino      ZŠ s MŠ Trakovice

9.        Alica Buzseková           ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 , Brezno

10.     Bobáková  Lucia           ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 , Brezno

Stredné školy - žiaci :

1.         Jakub Kopásek                Gymnázium ul. Ľ. Štúra Turzovka

2.         Alžbeta Klimentová       Gymnázium M. Kováča Banská Bystrica

3.         Kristína M´´ullerová       Spojená škola Rastislavova 332, Nováky

4.         Dajana Borková               Spojená škola Rastislavova 332, Nováky

5.         Gabriel Drexler                Spojená škola Rastislavova 332, Nováky

6.         Juraj Gregor                     Spojená škola Rastislavova 332, Nováky

7.         Laura Kochanová            Spojená škola Rastislavova 332, Nováky

8.        Tamara Foltánová          Spojená škola Rastislavova 332, Nováky

9.         Petra Mazánová              Spojená škola Rastislavova 332, Nováky

10.      Ivana Burská                     Spojená škola Rastislavova 332, Nováky

Najaktívnejšie základné školy :

1.     ZŠ Školská 2,  Michalovce

2.       Pionierska 2,  Brezno 

3.     ZŠ Školská 1570, Hriňová

Najaktívnejšie stredné školy :

1.     Spojená škola Rastislavova 332 Nováky

2.     Gymnázium M. Kováča Banská Bystrica

3. Gymnázium Turzovka

Na decembrovom zasadnutí predsedníctva SAŠŠ (8.12.2018) sa uskutoční nové výberové konanie na organizátora Medzinárodné školské majstrovstvá v cezpoľnom behu na Slovensku.  Zorganizovať podujatie tohto druhu (predpokladá sa účasť 600 pretekárov a hostí) na vysokej  úrovni je nielen šancou prezentovať organizáciu školského športu na Slovensku (SAŠŠ), ale tiež  príležitosťou  predstaviť v tom najlepšom svetle aj celú našu krajinu.

Dôvodom nového výberového konania je odstúpenie od organizovania na vybranom mieste z prvého kola, ktorým bol Šamorín. Preto pristúpilo predsedníctvo SAŠŠ vyhlásiť novú súťaž pre potenciálnych záujemcov o zorganizovanie „svetového šampionátu krosárov“ v roku 2020.

Vyplnený BIDBOOK (v prílohe) do výberového konania zasielajú okresné alebo krajské kluby SAŠŠ do 5. decembra 2018 na adresu sekretariátu SAŠŠ v zalepenej obálke s nápisom v ľavom rohu „Výberové konanie ISF“. Tie sa otvoria na P SAŠŠ 7.12.2018 deň pred začiatkom výberového konania, aby sa členovia P SAŠŠ mohli dôsledne oboznámiť s podkladmi.

Na výberové konanie, ktoré sa uskutoční 8.12.2018 v Oščadnici (10.00 h) prídu všetci prihlásení zástupcovia, ktorí následne dostanú možnosť predstaviť svoj projekt. O výsledkoch výberového konania a určení organizátora MŠM ISF v cezpoľnom behu 2020 rozhodne predsedníctvo SAŠŠ ešte v tento deň.

                                                                                                          Predsedníctvo SAŠŠ

Príloha: BIDBOOK k vyplnenie