SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

SILOVÝ PÄŤBOJ

Súťaž žiakov stredných škôl. Družstvo tvoria 4 pretekári + 1 vedúci

ŠKOLSKÉ  M-SR

Účastníci:       Víťazné družstvá krajských kôl.                                                                                                                                

Miesto a termín: chlapci (družstvá) –  10. máj 2019, olympiáda stredoškolákov GAUDEAMUS IGITUR

                            dievčatá (jednotlivkyne) - 10. máj 2019, olympiáda stredoškolákov GAUDEAMUS IGITUR

Okresné kolá treba zorganizovať do 30.3.2019 a krajské kolá  do 30.4.2019

PROPOZÍCIE GI

VÝSLEDKY GI

 

Poznámka:      

Informácie  na http://sk.wuap-powerlifting.com/5boj.

METODICKÉ USMERNENIE a PRAVIDLÁ

Poznámka:

Súťaž zabezpečovaná AWPC a SAŠŠ,  finančne zabezpečovaná podaním žiadosti o dotáciu na MŠVVaŠ SR prípadne z iných zdrojov.