SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

Malý futbal ZŠ

FUTBAL CUP 

Družstvo v malom futbale tvorí 10 hráčov/hráčok + 2 vedúci.

Poznámka: Na ihrisku hrajú štyria hráči / hráčky a brankár.

Kategórie:       starší žiaci ZŠ                         nar. 1.1.2003 a mladší

                        staršie žiačky ZŠ                    nar. 1.1.2003 a mladšie

ŠKOLSKÉ  M-SR

Účastníci:       Víťazné kolektívy z krajských kôl  

Miesto a  termín: BARDEJOV, 19.-20. 6.2019

Krajské kolá je potrebné zorganizovať do 6.6. 2019

Poznámka:

Súťaž zabezpečovaná SAŠŠ a finančne podporovaná partnerom projektu ako aj  MŠVVaŠ SR na základe finančnej dotácie z výzvy.

METODICKÉ POKYNY 1. 

PROPOZÍCIE M SR