SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

GAUDEAMUS IGITUR-olympiáda stredoškolákov

logo_gaudeamus_igitur

GAUDEAMUS IGITUR - olympiáda stredoškolákov v SR sa uskutočňuje od roku 2007 v Trnave v dvojročných intervaloch - vždy v nepárnych rokoch (v párnych rokoch sa koná KALOKAGATIA – olympiáda detí a mládeže).

 

Vyhlasovateľ:

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR, Slovenská asociácia športu na školách spolu s Trnavským samosprávnym krajom, mestom Trnava a Slovenským olympijským výborom.

Organizátori:

Slovenská asociácia športu na školách, Trnavský samosprávny kraj, o.z. KALOKAGATIA na SLOVENSKU, Krajský školský úrad v Trnave, mesto Trnava, Trnavský olympijský klub, Kalokagatia – centrum voľného času, Krajská rada SAŠŠ v Trnave a Okresné rady SAŠŠ v Trnavskom kraji.

Termín a miesto konania:  máj 2017   Trnava a okolie 

Prezentácia:    Podľa rozpisu pri jednotlivých športoch

Sídlo OV:      Mestská športová hala Trnava

Účastníci:    Žiaci a žiačky SŠ narodení 1.1.1997 a mladší, víťazi krajských jôl v SR a nominovaní účastníci podľa osobitného postupového kľúč

Program: 

Športové súťaže

(upresnenie v školskom roku 2016/2017)

 

Kultúrne súťaže

Vlastná výtvarná tvorba – zasielanie prác do 20.4.2017

Vernisáž najlepších prác sa uskutoční v rámci olympiády 

 

Sprievodné podujatia

Slávnostné otvorenie olympiády 

 

VÝZVA pre všetkých!

Čisté športoviská - čistá hra.

Zapoj sa do výzvy SAŠŠ a SOV a spravte si brigádu na svojom športovisku, prispejte k úprave ihrísk, športových areálov ako aj ich okolia. Zapojené školy na základe zaslania hlásenia (a fotografií) o aktivite obdržia jednu zo športových vecných cien. Tri vyžrebované školy odmeníme finančnou odmenou pre školu v hodnote 100 €.