SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

Kritériá Škola roka

 „Súťaž športovej a olympijskej aktivity základných a stredných škôl“

Súťaživosť je vlastná nielen deťom, ale aj dospelým – jednotlivcom či kolektívom. Tento fakt zohral rozhodujúcu úlohu pri hľadaní motivácie k napĺňaniu hlavných úloh a cieľov. Je viac ako pravdepodobné, že podobná súťaž bola vyhlásená vo viacerých regiónoch, no základ ŠKOLY ROKA bol poňatý pri vzniku celoštátnej olympiády detí a mládeže Kalokagatia 1992. Jej pôvodný názov „Súťaž o najaktívnejšiu školu v športe“ je dodnes jej podtitulok. V prvých ročníkoch boli školy na Slovensku hodnotené na diaľku - na základe písomných hlásení - a hlavným kritériom pre zostavovanie poradia bola výkonnosť. Inými slovami bodovo ocenené poradie na školských majstrovstvách Slovenska. Zverejňovanie konečného poradia vo výsledkovej listine či v periodiku SAŠŠ však nebolo pre školy dostatočne inšpirujúce, a tak Predsedníctvo SAŠŠ schválilo návrh pozvať zástupcov najúspešnejších škôl na celoštátne vyhodnotenie. Úspešná premiéra celoštátneho vyhodnotenia výsledkov Školy roka  bola impulzom pre organizovanie ďalších.

Kritériá hodnotenia škôl sa v priebehu rokov menili. Vychádzali z meniacich sa priorít SAŠŠ a postupne sa vyprofilovali do troch hodnotených  pilierov – účastníckeho, výkonnostného a výchovného.

Súčasťou ŠKOLY ROKA je aj kategória  najlepší ŠKOLSKÍ ŠPORTOVECI, ktorí svojim dobrým príkladom motivujú svojich rovesníkov, a NOVINKA pod názvom TOP PEDAGÓG. 

Tie najnovšie kritériá pre hodnotenie aktivity škôl Vám prinášame na tomto mieste:

KRITÉRIA ŠKOLY ROKA 

TLAČIVO na podávanie hlásení.

 

Vyhodnotenie ŠKOLA ROKA 2018/2019

Vyhodnotenie ŠKOLA ROKA 2017/2018

Vyhodnotenie ŠKOLA ROKA 2016/2017

Vyhodnotenie ŠKOLA ROKA 2015/2016

Vyhodnotenie ŠKOLA ROKA 2014/2015

Vyhodnotenie ŠKOLA ROKA 2013/2014