SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

Vybíjaná

Družstvo tvorí 12 hráčov + 2 vedúci. 

Kategória: mladšie žiačky ZŠ           nar. 1.1. 2007 a mladšie 

ŠKOLSKÉ  M-SR 

Účastníci:        Víťazné kolektívy z krajských kôl. 

Miesto a termín: TRNAVA, 24.-25.6.2020 – KALOKAGATIA -  olympiáda detí a mládeže/  chlapci a dievčatá 

Krajské kolá je potrebné zorganizovať do 5.6 2020

PROPOZÍCIE K 2020

 

 

VYBÍJANÁ  ZŠ – najmladších žiakov

Koedukované družstvo tvorí 12 hráčov a hráčok (mix) + 2 vedúci. 

Poznámka: Na ihrisku musí byť vždy min. 5 dievčat. 

 

Kategória: najmladší žiaci/a žiačky ZŠ         nar. 1.9. 2009 a mladšie (žiaci I. stupňa ZŠ) 

ŠKOLSKÉ  M-SR 

Účastníci:        Víťazné kolektívy z krajských kôl. 

Miesto a termín: TOPOĽČANY,  dátum konania podľa termínovníka 11. - 12.december 2019

Okresné kolá treba uskutočniť do 20. novembra 2019, krajské kolá do 5.12.2019

Poznámka:

Súťaž zabezpečovaná SAŠŠ a jej partnermi ako aj  MŠVVaŠ SR na základe finančnej dotácie z výzvy.

Metodické pokyny k súťaži TU.

PROPOZÍCIE M SR

VYSLEDKY M SR

 

DIPLOM

 IMG 0099