SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

VOLEJBAL

Družstvo tvorí 12 hráčov (hráčok) + 2 vedúci..

Ø  Ø  Základné školy    = garantom a organizátorom je SVF

ŠKOLSKÉ  M-SR 

Účastníci:        Víťazné kolektívy z krajských kôl. 

Miesto a termín:  

chlapci -

dievčatá - 

Termíny konania doplní zväz.

Krajské kolá je potrebné zorganizovať do 14.5.2021

PROPOZÍCIE CH

PROPOZÍCIE D

 

Ø  Stredné školy

 

ŠKOLSKÉ  M-SR 

Účastníci:       Víťazné kolektívy z krajských kôl.           

Miesto a termín:  TRNAVA, 4.-5. mája 2021, olympiáda GAUDEAMUS IGITUR - chlapci aj dievčatá

Krajské kolá je potrebné zorganizovať do 30.4.2021

PROPOZÍCIE