SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

VOLEJBAL

Družstvo tvorí 12 hráčov (hráčok) + 2 vedúci..

Ø  Základné školy 

ŠKOLSKÉ  M-SR 

Účastníci:        Víťazné kolektívy z krajských kôl. 

Miesto a termín:  

TRNAVA, 24.-25.6.2020 – KALOKAGATIA -  olympiáda detí a mládeže/  chlapci a dievčatá 

Krajské kolá je potrebné zorganizovať do 5.6.2020

PROPOZÍCIE K 2020

 

Ø  Stredné školy

 

ŠKOLSKÉ  M-SR 

Účastníci:       Víťazné kolektívy z krajských kôl.           

Miesto a termín:  chlapci  - DETVA, 12.-13.5. 2020

                            dievčatá – SPIŠSKÁ NOVÁ VES, 6.-7.5.2020

Krajské kolá je potrebné zorganizovať do 25.4.2020

PROPOZÍCIE M SR SŠ CH

PROPOZÍCIE M SR SŠ D