SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

STREĽBA zo vzduchovky


Súťaž jednotlivcov a 3-členných koedukovaných družstiev základných škôl a osemročných gymnázií (v príslušnej vekovej kategórii).  

 

Ø   Základné školy

Kategória:             mladší žiaci a žiačky – 1.1. 2008 a mladší

    starší žiaci a žiačky -  1.1.2005 – do 31.12.2007

Disciplína:     

zalamovacia vzduchová puška kalibru 4,5 mm  s otvorenými mieridlami v ľahu.

ŠKOLSKÉ  M-SR

Účastníci:       Víťazné družstvá z krajských kôl

Miesto a termín:


Okresné kolá je potrebné zorganizovať do 10.12.2020 a krajské kolá do 13.3.2021. 

Súťažný poriadok na stránkach SSZ a SAŠŠ.

Poznámka:  Súťaž zabezpečovaná SSZ.

METODICKÉ POKYNY