SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

Malý futbal ZŠ


                                                 FUTBAL CUP ZŠ     london futsal

Družstvo v malom futbale tvorí 10 hráčov/hráčok + 2 vedúci. 

Poznámka: Na ihrisku hrajú štyria hráči / hráčky a brankár.

 

Kategórie:       starší žiaci ZŠ                         nar. 1.1.2005 a mladší

                        staršie žiačky ZŠ                    nar. 1.1.2005 a mladšie

 

ŠKOLSKÉ  M-SR 

Účastníci:       Víťazné kolektívy z krajských kôl. 

Miesto a  termín:  MICHALOVCE, 17.-18.júna 2021

 

Krajské kolá je potrebné zorganizovať do 4.6. 2021

PROPOZÍCIE 

Poznámka:

Súťaž zabezpečovaná SAŠŠ a jej partnermi ako aj  MŠVVaŠ SR na základe finančnej dotácie z výzvy.

Metodické pokyny k súťaži nájdete TU.