SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

GYMNASTICKÝ ŠTVORBOJ ZŠ

Gymnastický štvorboj je súťažou 5 členných družstiev žiakov základných škôl v troch

vekových kategóriách:

„A“ – 1.1.2012 – 31.12.2015

„B“ – 1.1.2009 – 31.12.2011

„C“ – 1.1.2006 – 31.12.2008 

Poznámky:

Zostavy sú zverejnené na webovej stránke SGF a SAŠŠ - ZOSTAVY. 

Úprava vekových kategórií platná od 1.9.2019. 

PRAVIDLÁ a HODNOTENIE

 

CELOŠTÁTNE FINÁLE

Účastníci:      Víťazné kolektívy z krajských kôl . 

Miesto a termín: máj 2022, Malinovo

Krajské kolá je potrebné zorganizovať do apríla 2022.

PROPOZÍCIE M SR