SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

GYMNASTICKÝ ŠTVORBOJ ZŠ

Gymnastický štvorboj je súťažou 5 členných družstiev žiakov základných škôl v troch

vekových kategóriách:

„A“ – 1.1.2011 – 31.12.2014

„B“ – 1.1.2008 – 31.12.2010

„C“ – 1.1.2005 – 31.12.2007 

Poznámky:

Zostavy sú zverejnené na webovej stránke SGF a SAŠŠ - ZOSTAVY.

 

Úprava vekových kategórií platná od 1.9.2019. 

PRAVIDLÁ a HODNOTENIE

 

ŠKOLSKÉ  MSR

Účastníci:      Víťazné kolektívy z krajských kôl . 

 Miesto a termín: ŽILINA, máj 2020 - CH

                                          máj 2020 - D 

Krajské kolá je potrebné zorganizovať do 10.5.2021

PROPOZÍCIE M SR