SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

FUTSAL

Ø  Základné školy

Družstvo tvorí 10 hráčov  + 2 vedúci                                         

ŠKOLSKÉ  M-SR 

Účastníci:       Víťazné kolektívy z krajských kôl.                                                                                                                        

Miesto a termín: SPIŠSKÁ NOVÁ VES, 19.-20.3.2020

Okresné kolá treba zorganizovať od septembra 2019 do februára 2020.

Krajské kolá je potrebné zorganizovať do 15.3.2020

PROPOZÍCIE M SR ZŠ

Poznámka:

Súťaž zabezpečovaná SAŠŠ a jej partnermi ako aj  MŠVVaŠ SR na základe finančnej dotácie z výzvy. 

Metodické pokyny k súťaži nájdete TU.

 

Ø  Stredné školy

Družstvo tvorí 10 hráčov  + 2 vedúci  

ŠKOLSKÉ  M-SR 

Účastníci: 

Víťazné kolektívy z krajských kôl.                                                                                                       

Miesto a termín: BRATISLAVA, 24.-25.3.2020

Krajské kolá je potrebné zorganizovať do 9. 3. 2020

PROPOZÍCIE M SR SŠ

Futsal SS 2020 chlapci plagat