SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

FUTBAL

Mini futbal ZŠ - McDONALD´s Cup

spoluvyhlasovateľ SFZ 

 

Koedukované družstvo v mini futbale tvorí 10 hráčov/hráčok + 2 vedúci. 

Kategória:       najmladší žiaci/žiačky                  

nar. 1.9.2010 a mladší (len žiaci 1.- 4.roč. – I. stupeň)

ŠKOLSKÉ  M-SR 

Účastníci:       Víťazné kolektívy z krajských kôl. 

Miesto a termín:  POPRAD, NTC SFZ – jún 2021

Krajské kolá je potrebné zorganizovať do 22.5.2021. 

Školské, kvalifikačné/predkolá je potrebné zorganizovať do 15.3.2020

Okresné prípadne regionálne kolá  je potrebné zorganizovať do 8.5.2021 

Poznámka:

Účasť dievčat v družstve je nevyhnutnou podmienkou, počas zápasu musí byť vždy 1 dievča na hracej ploche.

 

Malý futbal ZŠ - ŠKOLSKÝ POHÁR 

spoluvyhlasovateľ SFZ

 

Družstvo tvorí 10 hráčov (hráčok) + 2 vedúci                                      

Kategória:       mladší žiaci a žiačky ZŠ        1.1.2008 a mladší 

ŠKOLSKÉ  M-SR 

Účastníci:        Víťazné kolektívy z krajských kôl. 

Miesto a termín: chlapci - POPRAD, NTC SFZ – jún 2021                            

Krajské kolá je potrebné zorganizovať do 22.5.2021 

Školské, kvalifikačné/predkolá je potrebné zorganizovať do 15.3.2021

Okresné prípadne regionálne kolá  je potrebné zorganizovať do 8.5.2021

 

 

Veľký FUTBAL stredoškolákov

Družstvo tvorí 15 hráčov + 2 vedúci 

Ø  Stredné školy 

ŠKOLSKÉ  M-SR 

Účastníci:       Víťazné kolektívy z krajských kôl. 

Miesto a termín:  TRNAVA, 4.-5.mája 2021 - olympiáda stredoškolákov GAUDEAMUS IGITUR               

Krajské kolá je potrebné zorganizovať do 30.4.2021

PROPOZÍCIE