SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

PARKÚR

Rýchlosť a obratnosť

Koedukované družstvo 2 dievčatá + 2 chlapci. 

Kategória:         

Disciplína: parkurová dráha  - Ukáž svoju rýchlosť!             

CELOŠTÁTNE FINÁLE

Účastníci:       Víťazné družstvá  z krajských kôl. 

Miesto a termín: Malinovo, jún 2022

Krajské kolá je potrebné zorganizovať do 30.5.2022

Poznámka:  Metodika sa pripravuje.