SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

Cezpoľný beh

Cezpoľný beh je súťažou 3-členných družstiev  žiakov a žiačok základných a stredných škôl. 

Dĺžka tratí:      žiaci ZŠ                      3 – 4 km

                        žiačky ZŠ                   1,5 – 2 km

                        žiaci SŠ                       5 – 5,5 km

                        žiačky SŠ                    3 – 3,5 km 

ŠKOLSKÉ  M-SR 

Účastníci:        

Víťazné 3 členné družstvá z krajských kôl v každej kategórii a najlepší jednotlivci, ak nie sú členmi postupujúcich kolektívov.  

Miesto a termín: ŠTRBSKÉ PLESO,  15. október 2019 

Krajské kolá je potrebné zorganizovať do 10.10.2019.

 Hodnotenie:    Do výsledkov družstiev sa započítava umiestnenie dvoch najlepších pretekárov z družstva. Na základe súčtu ich umiestnení sa určí poradie. V prípade, že dve alebo viac družstiev bude mať rovnaký počet bodov, o poradí rozhodne umiestnenie tretieho pretekára družstva v cieli.

 

POZOR! 

Súčasťou Školských majstrovstiev Slovenska bude aj KVALIFIKÁCIA na medzinárodný svetový šampionát v cezpoľnom behu 2020. Informácie na wwww.sass.sk/zahranicie.

PROPOZÍCIE M SR

Cezpolony beh ZS SS plagat