SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

BASKETBAL

Družstvo tvorí 12 hráčov (hráčok) + 2 vedúci.

 

Ø  Základné školy 

ŠKOLSKÉ  M-SR 

Účastníci:        Víťazné kolektívy z krajských kôl.    

Miesto a termín:

TRNAVA, 24. – 25. 6. 2020 – KALOKAGATIA – olympiáda detí a mládeže /                             chlapci aj dievčatá 

Krajské kolá je potrebné zorganizovať do 5.6.2020

 

Ø  Stredné školy  

ŠKOLSKÉ  M-SR 

Účastníci:       Víťazné kolektívy z krajských kôl.           

Miesto a termín:        

chlapci – LEVICE, dátum konania podľa termínovníka 

dievčatá – POPRAD dátum konania podľa termínovníka 

Krajské kolá je potrebné zorganizovať do 30.3.2020.

Potrebujete basketbalových rozhodcov? Kontaktujte referentov TU!