SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

Vybíjaná najmladších žiakov

VYBÍJANÁ  CUP – najmladších žiakov ZŠ

„Zo škôl, do okresov, cez kraje až po titul slovenského šampióna.“

Účastníci:       Koedukované družstvo 12 hráčov a hráčok (mix) + 2 vedúci.

Na ihrisku musí byť vždy min. 5 dievčat. 

 

Kategória:      najmladší žiaci a žiačky ZŠ    nar. 1.9. 2011 a mladšie (žiaci I. stupňa ZŠ)

 

 

 

CELOŠTÁTNE FINÁLE 

Účastníci:        Víťazné kolektívy z krajských kôl. 

Miesto:            TRNAVA            

Termín:           marec 2022 

OKRESNÉ kolá október – november 2021

KRAJSKÉ kolá do 15.marca 2022 

Metodický materiál