SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

Gaudeamus Igitur


 GAUDEAMUS IGITUR 2021

Vyhlasovateľ: 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenská asociácia športu na školách, Trnavský samosprávny kraj 

Organizátor:

Slovenská asociácia športu na školách, Trnavský samosprávny kraj,  Mesto Trnava, Krajský a Okresné kluby Slovenskej asociácie športu na školách v Trnavskom kraji, v spolupráci s ďalšími telovýchovnými subjektmi a školami

Termín a miesto : 4. - 5. mája 2021, Trnava a okolie

Účastníci:

Víťazné družstvá z krajských kôl školských športových súťaží v SR

Športové súťaže:

V atletike, basketbale, volejbale, hádzanej všetko chlapcov a dievčat, futbale chlapcov, ktoré sú zároveň školskými majstrovstvami Slovenska (v kategórii „A“ ), silovom päťboji chlapcov.

Kultúrne súťaže

Podrobnejšie pokyny v samostatnom materiáli.

Vekové kategórie:

Žiaci a žiačky stredných škôl v SR nar. 1.1 2001 a mladší

 

Propozície ŠPORTOVÉ

Organizačné pokyny

VÝSLEDKY GI - kolektivne športy

VÝSLEDKY GI - atletika

 VYŽREBOVANIE GI: