SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

Vzdelávanie ŠKOLA HROU


 ŠKOLA HROU - séria školení a seminárov pre vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl ako aj iných telovýchovných pracovníkov.

 „HRY TRETIEHO TISÍCROČIA“

PROGRAM  vzdelávanie na školský rok 2018-2019:

1/ Oblasť akreditovaného vzdelávania    

2/ Oblasť neformálneho vzdelávania         

3/ Oblasť kontinuálneho vzdelávania - aktualizačné/kreditné

 

„Základy netradičných športových hier korfbal, interkros, brännball v predmete telesná a športová výchova a vo voľnočasových aktivitrách“

PRIEVIDZA - 28. - 30. 9. 2018           POZVÁNKA      PRIHLÁŠKA

 

„Snowboardový výcvik v školskej telesnej a športovej výchove“

JASNÁ, 13.-16.12.2018                     POZVÁNKA     PRIHLÁŠKA

 

„Rozvoj pohybových schopností prostredníctvom základov XCX – cross country cross v školskej telesnej a športovej výchove“

SKALKA pri Kremnici - 1.- 2.2.2019   POZVÁNKA     PRIHLÁŠKA

 

„Netradičné outdoorové aktivity v predmete telesná a športová výchova a vo voľnočasových aktivitách“

APRÍL 2019

 

„Pohybové aktivity zamerané na nové trendy pri rozvoji koordinačných schopností žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese a v mimoškolských aktivitách“ 

v schvaľovacom procese... 

                                                                                    

Vyškolení rozhodcovia školských športových súťaží: 

ZOZNAM rozhodcov vo volejbal

ZOZNAM rozhodcov vo florbale

ZOZNAM rozhodcov v gymnastike

ZOZNAM rozhodcov v basketbale