SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

Vybíjaná

VYBÍJANÁ  ZŠ – najmladších žiakov

Koedukované družstvo tvorí 12 hráčov a hráčok (mix) + 2 vedúci.

Poznámka: Na ihrisku musí byť vždy min. 5 dievčat.

Kategória: najmladší žiaci/a žiačky ZŠ        nar. 1.9. 2008 a mladšie (žiaci I. stupňa ZŠ)

 

ŠKOLSKÉ  M-SR

Účastníci:        Víťazné kolektívy z krajských kôl.

Miesto a termín:  TRNAVA, 11.-12. december 2018

Okresné kolá treba uskutočniť do 20. novembra 2018, krajské kolá do 5.12.2018

Poznámka:

Súťaž zabezpečovaná SAŠŠ a finančne podporovaná MŠVVaŠ SR na základe finančnej dotácie z výzvy.

Metodické pokyny k súťaži nájdete TU.

PROPOZICIE M SR

DIPLOM

 IMG 0099

 

VYBÍJANÁ dievčat ZŠ

Družstvo tvorí 12 hráčov + 2 vedúci.

Kategória: mladšie žiačky ZŠ           nar. 1.1. 2006 a mladšie

 

ŠKOLSKÉ  M-SR

Účastníci:        Víťazné kolektívy z krajských kôl.

Miesto a termín: dievčatá – BRATISLAVA, 4. - 5. 6. 2019

Krajské kolá je potrebné zorganizovať do 20.5.2019

PROPOZÍCIE M SR