SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

STOLNÝ TENIS

Stolný tenis je súťažou 4-členných družstiev žiakov a žiačok základných a stredných škôl.

Hrací systém:  1) A-Y                        4) štvorhra                   5) A-X

                        2) B-X                                                            6) B-Z

                        3) C-Z                                                            7) C-Y

 

  • Základné školy

ŠKOLSKÉ  M-SR

Účastníci:        Víťazné kolektívy z krajských kôl.

Miesto a termín: chlapci a dievčatá –  TOPOĽČANY, 21.-22.3.2019

Krajské kolá je potrebné zorganizovať do 10.3.2019.

PROPOZÍCIE M SR

VÝSLEDKY M SR

 

  • Stredné školy

ŠKOLSKÉ  M-SR

Účastníci:        Víťazné kolektívy z krajských kôl.

Miesto a termín: chlapci a dievčatá  - KOŠICE,  3.-4.4.2019

Krajské kolá je zorganizovať do 20. 3.2019.

PROPOZÍCIE M SR

Upravený časový rozpis