SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

Hokejbal

Cieľom projektu je nielen ďalší rozvoj, dnes už veľmi populárneho športu, ale ponúknuť ďalšiu pohybovú aktivitu pre základné školy so zameraním sa na:

·       motiváciu detí k pravidelnej športovej činnosti,

·       rozvoj pohybových schopností a súťaživosti,

·       možnosti aktívneho trávenia voľného času,

·       hrať fair play pri športovaní i v samotnom živote. 

 

KEDY?                       Začíname od januára 2019. 

KDE?                         Na základných školách  - od okresných cez krajské kolá až po celoštátne finále. 

KTO?                         Koedukované 15-členné družstvá   žiakov a žiačok  (na ihrisku musí byť 5 +1 hráčov, pomer chlapcov a dievčat určuje tréner, jeden z družstva musí byť brankár). 

PRIHLÁSTE sa prostredníctvom školského portálu do 30. 10.2018. 

INFORMÁCIE: www.sass.sk a na facebookovom profile Slovenska Asociacia Sportu Na Skolach

 

METODICKÝ MATERIÁL k súťaži