SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

ORIENTAČNÝ BEH

Súťaž jednotlivcov a 4-členných družstiev chlapcov a dievčat základných a stredných škôl (v príslušnej vekovej kategórii), s možnosťou postupu najlepších jednotlivcov, v každej kategórii, ak nie sú člemni postupujúcich družstiev. 

 

  • ŠKOLSKÉ  M-SR

Účastníci:       Víťazné družstvá a jednotlivci (ak nie sú členmi postupujúcich družstiev) z krajských kôl.

Miesto a termín: PEZINOK, 

Krajské kolá je potrebné zorganizovať do  30.5. 2018.

Doporučujeme uskutočňovať okresné kolá, len v prípade veľkého množstva prihlásených, inak pozvať účastníkov priamo do krajského kola.