SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

FUTBAL

Mini futbal ZŠ - McDONALD´s Cup -  spoluvyhlasovateľ SFZ

Koedukované družstvo v malom futbale tvorí 10 hráčov + 2 vedúci.

Účasť dievčat v družstve je nevyhnutnou podmienkou, počas zápasu musí byť vždy 1 dievča na hracej ploche.

Kategória:       najmladší žiaci   ZŠ     nar. 1.9.2008 a mladší (len žiaci 1.- 4.roč.)

ŠKOLSKÉ  M-SR

Účastníci:       Víťazné kolektívy z krajských kôl.

Miesto a termín: POPRAD, NTC SFZ - 6.-7. júna 2019

Krajské kolá je potrebné zorganizovať do 25.5.2019.

Školské, kvalifikačné/predkolá je potrebné zorganizovať do 23.3.2019

Okresné prípadne regionálne kolá je potrebné zorganizovať do 4.5.2019

 

 

Malý futbal ZŠ - ŠKOLSKÝ POHÁR Slovenskej sporiteľne - spoluvyhlasovateľ SFZ

Družstvo tvorí 10 hráčov (hráčok) + 2 vedúci   

Kategória:       mladší žiaci a žiačky ZŠ      1.1.2006 a mladší

ŠKOLSKÉ  M-SR

Účastníci:        Víťazné kolektívy z krajských kôl.

Miesto a termín: POPRAD, NTC SFZ - 3.- 4. júna 2019

Krajské kolá je potrebné zorganizovať do 25.5.2019.

Školské, kvalifikačné/predkolá je potrebné zorganizovať do 30.11. 2019

Okresné prípadne regionálne kolá je potrebné zorganizovať do 4.5.2019

 

Veľký FUTBAL stredoškolákov

Družstvo tvorí 15 hráčov + 2 vedúci

  • Stredné školy

ŠKOLSKÉ  M-SR

Účastníci:       Víťazné kolektívy z krajských kôl.

Miesto a termín:  chlapci - TRNAVA, 9. - 10. mája 2019 - olympiáda stredoškolákov GAUDEAMUS IGITUR

Krajské kolá je potrebné zorganizovať do 1.5.2019.

PROPOZÍCIE GI

VÝSLEDKY GI