SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

Cezpoľný beh

Cezpoľný beh je súťažou trojčlenných družstiev  žiakov a žiačok základných a stredných škôl.

 Dĺžka tratí:     žiaci ZŠ                      3 – 4 km

                        žiačky ZŠ                   1,5 – 2 km

                        žiaci SŠ                       5 – 5,5 km

                      žiačky  SŠ                   3 – 3,5 km

 

ŠKOLSKÉ  M-SR

Účastníci:      

Víťazné 3 členné družstvá z krajských kôl v každej kategórii a najlepší jednotlivci, ak nie sú členmi postupujúcich kolektívov.

Miesto a termín:  LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ,  24.októbra 2018

Krajské kolá je potrebné zorganizovať do 20.10.2018.

Hodnotenie:    Do výsledkov družstiev sa započítava umiestnenie dvoch najlepších pretekárov z družstva. Na základe súčtu ich umiestnení sa určí poradie. V prípade, že dve alebo viac družstiev bude mať rovnaký počet bodov, o poradí rozhodne umiestnenie tretieho pretekára družstva v cieli.

PROPOZICIE M SR

VÝSLEDKY M SR

Cezpolak plagatik 2018 2019