SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

BEDMINTON

Bedminton je súťažou 2 členných družstiev s možnosťou účasti aj 1 náhradníka (k úhrade) – žiakov a žiačok základných a stredných škôl.

ŠKOLSKÉ  M-SR

Účastníci:       Víťazné družstvo v každej kategórii z krajských kôl.

Miesto a termín:  TRENČÍN, 19.-20.3.2019

Krajské kolá je potrebné zorganizovať do 10.3.2019.

PROPOZÍCIE M SR  - ZŠ, SŠ

VÝSLEDKY M SR - ZŠ, SŠ