Zimná Kalokagatia

Zimna kalokagatia


Vyhlasovateľ:

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR, Slovenská asociácia športu na školách,

Slovenský olympijský výbor a Kalokagatia na Slovensku

Organizátori:

Slovenská asociácia športu na školách, o. z. Kalokagatia na Slovensku – Zimná Kalokagatia,   Obec Mlynky, Obec Smižany, SŠÚ Smižany, ZUŠ Dezidera Štraucha Smižany a ďalšie subjekty v regióne.

Termín konania:  2017

Miesta konania a športové disciplíny:

Mlynky                                          zjazdové lyžovanie

Mlynky – Biele Vody                        bežecké lyžovanie, snowboard, biatlon

 

Program:

ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE v bežeckom a zjazdovom lyžovaní, snowboarde a biatlone 

KULTURNE SÚŤAŽE - Výtvarná súťaž – téma: „Mám rád zimné športy“

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE - MLYNKY