SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

TECHBALL - ako sa spája šport a technológie.

V  rámci iniciatívy Meet and Code, ktorej cieľom je predstaviť nové technológie  a kódovanie deťom a mladým ľuďom, sme spolu s Materiálovotechologickou fakultou v Trnave Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vytvorili projekt TECHBALL, ktorý sa zameriava na prepojenie športu a technológii v praxi a na prezentáciu využitia technológii a ich výskumu.

V blokoch workshopov, ktoré prebehnú 18. 10.2018 v Trnave sa bude v rámci reprezentácie Ústavu výrobných technológií bude predstavené využitie 3D technológií pri výrobe futbalových predmetov. Ďalej sa budeme zameriavať na samotný proces výroby prezentovaný 3D tlačou alebo rôznymi technológiami tvárnenia. Ústav materiálov bude prezentovať materiálovú časť komponentov s názornými ukážkami štruktúry používaných materiálov. Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky predstaví proces tvorby futbalových simulátorov a virtuálnu realitu v spojení s futbalom. Prezentačný deň bude pokračovať samotnými športovými súťažnými aktivitami v Centre akademického športu. 

Organizátormi tejto podujatia sú Materiálovotechologická fakulta v Trnave Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Slovenská asociácia športu na školách.