SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

ŠKOLA ROKA vyvrcholila slávnostným vyhodnotením.

 
IMG 2161IMG 2232
 
Príjemná atmosféra a srdečnosť širokého kolektívu hostiteľskej školy – ZŠ Nábrežná Nové Zámky - to všetko naznačovalo, že celoštátne vyhodnotenie ŠKOLY ROKA za školský rok 2016/217 bude patriť k príjemným podujatiam v jeho už pomerne bohatej histórii. Všetko išlo presne podľa časového harmonogramu a v duchu precízne pripravenej réžie pod vedením riaditeľa školy Róberta Rudinského a jeho pedagogického zboru.
Podujatie otvoril svojim príhovorom predseda SAŠŠ Marian Majzlík a po ňom vystúpil riaditeľ odboru športu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Ťažký.
S potleskom prítomní privítali aj vynikajúceho bývalého slovenského futbalistu Jozefa Štibrányiho či slovenského reprezentanta v hádzanej Tomáša Stráňovského.
Záver slávnostného vyhodnotenia patril hodnoteniu čestného predsedu SAŠŠ Anton Javorka.
Starostlivo pripravený program zostavený z vystúpení žiakov ZŠ nábrežná Nové Zámky vypĺňal prestávky medzi vyhodnotením jednotlivých kategórií. Kompletné výsledky nájdete na www.sass.sk